Čeština English Deutsch

<< May >>
Mo Tu We Th Fr Sa Su
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7

Rouchovany (Ruchwan)

???
V době, kdy naše celá vlast byl jeden prales, vzniká pravděpodobně v místě dnešních Rouchovan vymýcením lesa osada podkovovité podoby.

1243
Nejstarší historické doklady z tohoto roku dokazují, že Rouchovany byly statkem zeměpanským. Majitelem veškeré země byl kníže - zeměpán, kterého jako vrchnost uznává lid poddaný, samostatně hospodařící na půdě a odvádějící „úrok“v plodinách a hospodářských výrobcích.

1353
Záznamy dokazují, že již v této době byly Rouchovany městečkem.

1369
Obec získává právo várečné - vaření piva bylo významným zdrojem blahobytu obce.

1458 - 1471
Za kralování Jiřího z Poděbrad rozhodnutím panského soudu připadají Rouchovany pánům z Perštýna.

1476
Rouchovany přecházejí na Viléma z Pernštejna, jehož dcera Bohunka byla ženou Jindřicha z Lipé a Rouchovany dostala věnem.

1486
Za vlády Matyáše Korvína jsou Rouchovany opět slavnostně povýšeny na městečko s vlastním znakem a právem dvou výročních trhů. V Matyášově privilegiu se praví, že dává Rouchovanům „štít a na štítu v zeleném poli snop pšenice a ruku po loket šerou barvou přikrytou, v níž srp pod snopem drží“. Erb je do dnešní doby zobrazen na průčelí obecního úřadu.

1585
Postavena Rouchovanská obecní věž do výše prvních dvou dílů.

1596
Objevuje se první písemná zmínka o škole v obci.

1610
Je dostavěna obecní věž do dnešní podoby

1620
Končí vláda pánů z Lipé. Poslední vladař Bohuslav z Lipé jako účastník rebelie proti císaři je všeho svého majetku zbaven.

1622
Rouchovany jsou současně s panstvím krumlovským prodány pánům z Lichtenštejna, za jejichž vlády městečko hluboko upadá.

1742
Po vpádu na Moravu navštěvují Rouchovany Prusové. Obec je nucena zaplatit 300 rýnských výpalného

1747
Pro Rouchovany jsou pořízeny první věžní hodiny.

1782
Postavena nová jednopatrová škola na náměstí

1799
Obec postihuje velká neúroda.

1805
Velký požár ničí velkou část městečka.

1831
Rouchovany postihuje cholera.

1833
Po požáru je znovu postavena obecní škola

1842
Obec sužuje velké sucho.

1848
Končí vláda pánů z Lichtenštejna.

1849
V Rouchovanské farnosti umírá 90 lidí na choleru.

1866
Po prohrané bitvě u Hradce Králové protáhli obcí císařští i Prušáci. Na choleru v té době zemřelo 13 lidí a 2 vojáci.

1882
V obci je založen dobrovolný hasičský sbor.

1895
Postavena nová budova obecné školy v „Němcích“

1899
Po tři dny zuří v Rouchovanech velké židovské bouře, při kterých zakročovalo 20 četníků. Všichni židé se až na jednu rodinu vystěhovali. Od té doby je v obci zřízena četnická stanice.

1906
Zřízen telegrafní úřad.

1910
Do obce je zavedeno telefonní spojení.

1914
V obci se instaluje elektrické osvětlení. elektřina se přivádí z malé vodní elektrárny na Jihlavě u Dukovan.

1920
Otevřena měšťanská škola, nynější škola základní.

1925
Byly zavěšeny nové obecní zvony, které nahradily zvony zrekvírované za první světové války.

1928
Po dvou letech stavby se slavnostně otevírá budova sokolovny

1931
Otevírá se budova zemské odborné školy hospodářské.

1939 - 1945
V době druhé světové války byli v r. 1941 odvezeni 4 občané gestapem. Vrátili se po věznění ještě během války. Podruhé byly zrekvírovány obecní zvony a proměněny v děla. Koncem války zahynulo při náletech v obci 6 lidí. Obec byla osvobozena 9. května 1945. Ještě toho dne zahynuli 3 sovětští vojáci.

60. léta
Buduje se obecní vodovod

1962
Slavnostně se otevírá stadion TJ Sokol v prostoru za sokolovnou

1974
Začíná stavba zdravotního střediska

1976
Obec Rouchovany se slučuje s obcí Heřmanice. V tomto roce se přistěhovávají občané z obcí Skryje, Lipňany a Heřmanice, které byly zrušeny v souvislosti s výstavbou Jaderné elektrárny Dukovany.

1980
V rámci integrace národních výborů se slučují MNV Rouchovany a MNV Přešovice.

1982
Otevřeno nákupní středisko.

1984
Otevírá se obecní mateřská škola.

90. léta
Probíhá řada oprav obecních budov, přestavuje se budova obecního úřadu, obecní věž dostává novou střechu a fasádu. V obci se rozvíjí malé podnikání, vzniká řada soukromých aktivit, zlepšuje se celkové prostředí obce.

2000
Zahajuje se první etapa očekávané plynofikace obce, jedna z největších staveb po roce 1989.

http://www.rouchovany.cz/

Object: Village
Country: Czech Republic
State/region: Highlands region

Related objects

Show on map


Comments can read and write only selected users
 

Quick links

Po stopách Lichtenštejnů o.p.s.

Liechtenstein Castle Wilfersdorf

The Princely House of Liechtenstein

The Princely Collections

Portals

Zpravodajský server Po stopách Lichtenštejnů

Liechtentein

 

Bulletin

Bulletin 2012-1