Čeština English Deutsch

<< May >>
Mo Tu We Th Fr Sa Su
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7

Kamenná (Steine)

První písemná zmínka o Kamenné pochází z r. 1385. Tehdy obec patřila k hradu Brníčko a s ním se v rámci tzv. Zálesí kolem Rohle dostala v roce 1446 k panství Zábřeh. Po třicetileté válce zde zcela mizí některá česká jména. Podle lánového rejstříku z roku 1677 bylo v Kamenné jenom 17 usedlíků, takže patřila mezi menši vsi zábřežského panství. Roku 1834 zde bylo 60 domů a 408 obyvatel. Po roce 1848 tvořila Kamenná nejvýchodnější část politického a soudního okresu Zábřeh.

  Vzhledem ke svažitým a málo úrodným pozemkům se značná část obyvatel zabývala domáckým tkalcovstvím a výrobou různých sít. Z této tradice vyšel místní podnikatel Johan Anderlitschka, který po roce 1848 postupně rozšiřoval výrobu drátěného pletiva až po založení továrny na drátěné výrobky v roce 1873. V roce 1908 vznikl v obci i menší závod na výrobu kartonáže.
Kamenná tvořila důležitou výspu němectví ve východní části Zábřežska. Bylo příznačné, že národní slavnosti, které se konávaly každoročně pod Bradlem, organizovali Němci nad Kamennou a Češi na druhé straně nad Lipinkou. Německá obecná škola v Kamenné však vznikla až v roce 1881. Předtím chodily zdejší děti do školy v Rohli.

  Po květnu 1945 byla obec velmi rychle osídlena českými rodinami, v mnoha případech ještě před odsunem Němců.

  Původní vesnická zástavba se změnila koncem 19. století po výstavbě továrny a zejména v posledních desetiletích, kdy zde byla postavena celá skupina vícepodlažních obytných domů.
Počet obyvatel v obci až do roku 1900 stoupal. Tehdy zde bylo 553 obyvatel v 64 domcích, ale potom začal pomalu klesat a tento trend dosáhl vrcholu po odsunu německého obyvatelstva. V roce 1930 zde bylo jen 18 Čechů. V roce 1950 žilo v této obci 367 usedlíků v 84 domech. Pod vlivem zdejší továrny v následujícím období obec opět rostla a v roce 2001 měla již 590 obyvatel, kteří žili sice jen v 92 domech, avšak v dvakrát větším počtu domácností, což je u venkovské obce dost výjimečné.

Od roku 2002 vlivem snižování počtu zaměstnanců v místním závodě má počet obyvatel klesající tendenci. K 31.12.2010 bylo v obci  jen 540 trvale hlášených obyvatel.

zdroj: http://www.obec-kamenna.cz/

Object: Village
Country: Czech Republic
State/region: Olomouc Region

Related objects

Show on map


Comments can read and write only selected users
 

Quick links

Po stopách Lichtenštejnů o.p.s.

Liechtenstein Castle Wilfersdorf

The Princely House of Liechtenstein

The Princely Collections

Portals

Zpravodajský server Po stopách Lichtenštejnů

Liechtentein

 

Bulletin

Bulletin 2012-1