Čeština English Deutsch

<< May >>
Mo Tu We Th Fr Sa Su
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7

Crhov (Czerhof)

Obec obdélníkového tvaru leží na jihovýchod od Olešnice, při silnici směrem ke Kunštátu. První písemná zmínka o existenci obce je z roku 1353, kdy osada patřila vladykům z Drnovic. Před rokem 1466 patřila obec králi Jiřímu z Kunštátu a Poděbrad. V roce 1487 vlastnili Crhov bratři Vilém a Vladislav z Pernštejna. Tvrz, která byla v tomto období kolem obce postavena, aby ji chránila, se nedochovala. V roce 1496 byl Crhov připojen ke zboží hradu Louka a s ním se dostal později ke kunštátskému panství, jehož součástí zůstal až do zániku patrimoniálního zřízení v roce 1848. V tomto roce byl postaven na počest zrušení roboty v obci kříž – dnes kulturní památka. Zvonice byla postavena v roce 1801. V roce 1868 obec vybudovala jednotřídní školu, n níž byla od roku 1884 knihovna. Škola byla zrušena v roce 1964 a přestavěna na kulturní dům, od té doby děti dojíždějí do Olešnice. V roce 1883 byl ustaven dobrovolný hasičský spolek. Elektrifikace byla ukončena v roce 1930. Okresní silnice byla přestavěna v roce 1936 a regulace potoka přes náves dokončena v roce 1948. v roce 1974 byl zbudován vodovod. V roce 1996 byla v obci provedena plynofikace. Zajímavou stavbou je mlýn – dnes kulturní památka, o kterém je zmínka již v roce 1396.

Katastr obce má výměru 396 hektarů. Nejvíce obyvatel – 321 – měla obec v roce 1900, poté nastal úbytek, který se na počátku třetího tisíciletí zastavil a v roce 2001 dosahuje počet obyvatel 198.

Dle ústního podání je název obce spojován se jménem sv. Cyrila (staročesky Crha), který se svým bratrem Metodějem procházel naší krajinou a kázal slovo boží. Tuto událost připomíná středověký kámen s vytesaným dvouramenným křížem. Tento kámen se nacházel při silnici do Olešnice, odkud byl v roce 2002, kdy se 5. července konala první cyrilometodějská pouť v obci – svěcení kapličky, přemístěn k jejím základům. Dne 15. července postihla obec živelná katastrofa – povodeň doprovázená větrnou smrští – která si vyžádala i lidský život. 5. července 2004 byly v kapličce vysvěceny obecní symboly – znak a prapor.

Velmi zajímavá je stará crhovská obecní pečeť s obrazem světce v dlouhém mnišském rouchu, se svatozáří a se třemi liliemi v pravé ruce. Dle opisu jde o sv. Bernardina, otisk pochází z r. 1787 – D.PETC. CERHOW. S. BERN (A) RT (I) NVS. (MZA v Brně, fond G 125, i.č.462). Kompozice návrhů znaku a praporu obce spojují symboliku obecní pečetě s připomínkou bývalého vrchnostenského sídla (cimbuřovitá břevna) a pánů z Drnovic, majitelů osad v době první písemné zprávy o její existenci (černá břevna a zlato-černé tinktury). Jeden z návrhů je doplněn dvouramenným, tzv. patriarším, lidově cyrilometodějským křížem, jiný figurou mlýnského tzv. palečného kola (připomínka crhovského mlýna, uváděného již v r. 1396). Z předkládaných návrhů znaku vychází i upravené návrhy praporu obce, vytvořené v souladu se zásadami a zvyklostmi současné české vexilologické tvorby.

zdroj: http://www.obeccrhov.cz/

Object: Village
Country: Czech Republic
State/region: Olomouc Region

Related objects

Show on map


Comments can read and write only selected users
 

Quick links

Po stopách Lichtenštejnů o.p.s.

Liechtenstein Castle Wilfersdorf

The Princely House of Liechtenstein

The Princely Collections

Portals

Zpravodajský server Po stopách Lichtenštejnů

Liechtentein

 

Bulletin

Bulletin 2012-1