Čeština English Deutsch

<< Juli >>
Mo Di Mi Do Fr Sa So
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Tracht (Strachotín)

 První písemná zmínka o obci pochází z roku 1046. Strachotínské hradiště se  nacházelo na močálovité rovině kousek od řeky Dyje. V roce 1073 byl Strachotin uveden na listině mezi krajskými městy. Kolem roku 1176 patřil Strachotín ke knížectví znojemskému knížete Konrada III. Strachotín byl v roku 1334 povýšen na městečko, v této době měl i soudní pravomoc a patřil k hradu Děvičky, které získal rod Lichtenštejnů. Podle urbáře z roku 1414 byla obec obestavěna a vstup do něj umožňovaly dvě brány. 1512 se v obci vybíralo koňské mýto. Rudolf II. v roce 1582 udělil obci právo konat v určitých dnech trhy a jarmarky. Tzv. výroční a dobytčí trhy se konaly ve středu před sv. Josefem, Janem Křtitelem, Bartolomějem a Alžbětou. Týdenní trhy byly každou středu. V 16.století zde existovala novokřtěnská obec v níž žili tzv. Habáni, kteří byli příslušníky protestantské sekty novokřtěnců a jejich kořeny sahali až do Švýcarska, zde měli osadu.  Habáni patřili mezi zámožné obyvatelstvo, provozovali řemesla jako byli hrnčíři – tvořili vyspělou keramiku zvanou habánská fajáns, pláteníci nebo obuvníci  a byli majiteli rozlehlých vinic. Habáni zde vydrželi do roku 1622.

 Roku 1605 byl pro obec vydán obecní řád.

      5.srpen 1619 zde byla svedena bitva mezi Dampierem s 8000 muži a 3900 Moravany. Moravané tehdy vyhráli. Strachotín se stal obětí a celý vyhořel.   
Než bylo místo zatopena Novomlýnskými nádržemi, vyorávaly se pozůstatky lidských  a koňských kostí. Kardinál Fr. Dietrichštejn daroval obci roku 1617 pastvinu, aby zde mohli založit vinici.

 Selské nepokoje vypukly roku 1680, které měly za následek mohutné požáry. O sto let později shořela  i celá radnice.

Přes Strachotín vedla okresní silnice z Hustopeče do Vistonic (dnešní Dolní Věstonice). Dominantou zde byla obecní hospoda a jednopatrová škola.

V roce 1848 se obec  stala součástí soudního okresu Hustopeče, předtím patřila k panství Mikulov.

     Do roku 1850 řídil obec rychtář, který měl největší postavení v obci  a rada. Největšího počtu obyvatel dosáhlo městečko Strachotín v r. 1900, kdy zde bylo napočítáno 1049 obyvatel. Ve dvacátých letech byla obec velmi majetná, byla postavena radnice, vznikla tu mateřská škola a česká menšinová škola. Strachotín byl schopen několik let hospodařit bez obecních poplatků. V dubnu 1919 byla uskutečněna pozemková reforma, v jejímž důsledku byla odebrána půda německým vlastníkům velkých pozemků, kvůli sociální spravedlnosti byla prodána českým kupcům nebo padla do rukou státu.

     Pohraniční pásmo a celá obec byla roku 1938 obsazena nacistickými vojsky. Při každém průchodu armády byla obec zničena. Poslední demokraticky zvolené zastupitelstvo bylo v roce 1938. Roku 1945 byla obec osvobozena Rudou armádou a  opět  začala  patřit  pod okres Hustopeče. Během 2.světové války převládalo v obci spíše německé obyvatelstvo.  Obec vznikla roku 1991 jako územní samosprávná jednotka.

Roku 1793 se zde nacházelo 108 domů a 608 obyvatel. Roku 1836 zde bylo již 132 domů a 780 obyvatel (počet obyvatel je stejný jako dnes). Obec rostla a v roce 1900 čítala 202 domů a 1049 obyvatel, z nichž bylo 6 židů.

V obci se nacházeli i tyto spolky: Mlékařské družstvo, Hasický, Tělocvičný, Pěvecko-hudební, Pojišťovací pro dobytek a Raiffeissenova záložna.

http://www.strachotin.cz/

Objekt: Ort
Zustand: Tschechische Republik
Land / Region: Region Südmähren

Verwandte Objekte

Auf der Karte zeigen


Kommentare lesen und schreiben können nur ausgewählte Benutzer
 

Nützliche Links

Po stopách Lichtenštejnů o.p.s.

Liechtentein Schloss Wilfersdorf

Fürstenhaus

Die Sammlungen des Fürsten von und zu Liechtenstein

Intelligence-Portale

Zpravodajský server Po stopách Lichtenštejnů

Fürstentum Lichtenštejnsko

Landesverwaltung Fürstentum Liechtenstein

 

Bulletin