Čeština English Deutsch

<< Juli >>
Mo Di Mi Do Fr Sa So
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Seloutek (Seloutky)

Obec Seloutky leží 5 km jihozápadně od okresního města Prostějova. Rozkládá se východně od posledních výběžků Drahanské vrchoviny, na západním okraji Hornomoravského úvalu, v Prostějovské kotlině. Střed obce se nachází v nadmořské výšce 256 m, nejvyšším bodem katastru je vrchol Chlumu s nadmořskou výškou 420 m. Ke dni 31. 12. 2012 v obci žilo 497 obyvatel.

 

     Poloha místa je poměrně nenápadná, velmi vhodná k osídlení s rozhledem do širokého okolí. Při dobré viditelnosti lze vidět Jeseníky, Oderské vrchy, Moravskou bránu, Beskydy, Chřiby, Hostýnské a Vsetínské vrchy, z objektů pak baziliku na Svatém Kopečku u Olomouce, kostel v Dubu nad Moravou a tovačovský zámek. Katastr obce má rozlohu 716 ha, z toho 282 ha připadá na lesy, 362 ha na ornou půdu, 20 ha na zahrady, 4 ha na ovocné sady, 20 ha na travní porost, 7 ha na zastavěnou plochu a 21 ha na ostatní. Jedinou vodní plochou je rybníček v Kozencích. Seloutky sousedí na západě s katastrem obce Krumsín, na jihu Určic a Alojzova, na severu Mostkovic, Čechovic a Krasic a na východě Žešova.

    Nejstarší písemný doklad o Seloutkách pochází z roku 1325, kdy král Jan Lucemburský dává Vokovi z Kravař tzv. opravu na Seloutkách. Oprava znamenala, že obec byla pod správou vrchnosti plumlovské, ta vybírala činži a odváděla ji církvi, za což jí duchovní páni část vraceli. V té době patřila část majetku v obci klášteru svatého Jakuba z Olomouce.

     Název obce se v minulosti měnil. Seloutky se v nejstarších dobách jmenovaly Selutice, ale již z konce 14. století pochází název Selitky nebo Selítky. Od konce 18. století  se objevuje lidová forma Selótky, ale také Selutky a od roku 1750 do současnosti Seloutky.

     PhDr. František Kopečný Dr.Sc. narozený 4.10.1909 v Určicích, který celé mládí prožil v Seloutkách, se ve své publikaci „Jména obcí a osad prostějovského okresu“ zabývá vývojem a původem názvu obce. Podle něj je základem názvu osobní jméno Seľut, které je složeno ze se- (sebe) a ľut- (litý, zlý), tedy na sebe zlý, což je v opačném významu jako Semil- (k sobě milý).

Kaple Nanebevzetí Panny Marie

     Na stavbu kaple proběhla v letech 1790 - 1800 sbírka, při které se vybráno 600 zlatých. Stavební pozemek darovala plumlovská vrchnost a to15 čtverečních sáhů z plochy před myslivnou. Stavět se začalo na jaře 1801. V červenci došly finanční prostředky. Seloutští se obrátili s žádosti o podporu na knížete Františka Lichtenštejna a ten daroval 10 000 špatnějších cihel a 20 ks trámového dříví. Na podzim v roce 1802 byla kaple hotova a v následujícím roce zasvěcena Nanebevzetí Panny Marie.                                                 

     Nad obcí na mírném svahu pod Všetičkovou skálou, stojí kaplička svatého Šebestiána, patrona válečných invalidů a ochránce proti moru. Není známo, kdo ji postavil a kdy. Na plánku obce z roku 1834 ještě zakreslena není, ale v roce 1836 již stála. Dle pověsti byla postavena jako poděkování za ochranu obyvatel Seloutek před morovou nákazou, neboť v té době zemřelo v Určicích několik desítek osob zatím co v Seloutkách téměř žádná. Ještě na počátku minulého století, vždy na svátek sv. Šebestiána bývala v této malé kapličce sloužena pobožnost proti moru, hladu a nakažlivým nemocem.

 

     Vzácným předmětem pocházejícím ze Seloutek je renesanční kalich z roku 1538. Jeho původ je neznámý. Je vyroben ze stříbra, silně  pozlacený, bohatě zdoben krásnými ornamentálními rytinami.  Má výšku 21 cm, průměr číše 10 cm a průměr podstavce 14 cm. Vrchní část číše je hladká,  spodní nese tři medailony, do kterých jsou vryty dvě mužské a jedna ženská hlava. V současné době je vystaven v Arcidiecézním muzeu v Olomouci.

                                             

     Občané se zabývali myšlenkou, jak co nejlépe uctít památku padlých a zemřelých rodáků v I. světové válce. Po delším jednání bylo rozhodnuto postavit pomník na Trávníku, před domem Šupových, číslo popisné 31. Pomník stavěla firma Semerák a spol. z Olomouce za 15.000,--Kč. Kolem pomníku zřídila Wilhelmova firma drátěný plot za 1500,--Kč, a ve vzniklé zahrádce občané vysadili květiny.V neděli 26.8.1928 u příležitosti sjezdu rodáků byl pomník slavnostně odhalen.

http://www.seloutky.cz/

Objekt: Ort
Zustand: Tschechische Republik
Land / Region: Olomouc Region

Verwandte Objekte

Auf der Karte zeigen


Kommentare lesen und schreiben können nur ausgewählte Benutzer
 

Nützliche Links

Po stopách Lichtenštejnů o.p.s.

Liechtentein Schloss Wilfersdorf

Fürstenhaus

Die Sammlungen des Fürsten von und zu Liechtenstein

Intelligence-Portale

Zpravodajský server Po stopách Lichtenštejnů

Fürstentum Lichtenštejnsko

Landesverwaltung Fürstentum Liechtenstein

 

Bulletin