Čeština English Deutsch

<< Juli >>
Mo Di Mi Do Fr Sa So
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Allhütten (Lhota)

Obec Lhota leží na hranicích kraje Záhoří, v nadmořské výšce 340 m n.m. Obec má katastrální rozlohu 323 ha a v součastné době v ní žije 334 obyvatel. Název obce vznikl v období, kdy u nás probíhalo hromadné osídlování neobdělané nebo málo obdělané půdy. Jménem Lhota byly nazývány osady, jejímž obyvatelům poskytl zakladatel ještě neobydlenou část svého území k bezplatnému užívání a tito nemuseli do stanovené lhůty (lhoty) platit žádné poddanské dávky.

O pradávném osídlení míst, kde se nyní Lhota nachází, svědčí nález pěti mohyl s popelnicemi a železným mečem a další četné neolitické a archeologické nálezy.

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1275 ve spojení se jménem Petra z Kozařiny Lhoty. Odtud původní název – Kozařina Lhota. V roce 1447 již obec patřila k helfštýnskému panství, spolu s hradem Helfštýn, městem Lipníkem a dalšími obcemi byla zaknihována do zemských desek.

Těžkým obdobím pro Lhotu byla třicetiletá válka. Vesnice musela vydržovat vojáky, odvádět zvýšené platby a často docházelo k plenění zdejších statků. Po Vestfálském míru zůstalo v obci pouze devět starousedlých, ostatní usedlosti byly opuštěny. Až po zrušení nevolnictví se začalo rolníkům dařit lépe.

V roce 1834 si obyvatelé postavili uprostřed severní části vesnice malou kapli se zvonicí, zasvěcenou sv. Václavovi. V této kapli bývají bohoslužby jen o svatováclavských hodech. Obec Lhota spadá pod hlinskou farnost.

Škola v obci vznikla v roce 1876 a dostala jméno „obecná škola jednotřídní“. Pravidelné vyučování začínalo v listopadu a trvalo do konce dubna. Škola se přizpůsobovala venkovskému životu, kde rozhodující úlohu hrály polní práce.

V roce 1900 žilo ve Lhotě v 70 domech 321 obyvatel.

První světová válka přinesla vesnici velká strádání. Došlo na rekvizici zvonů a odcizení zvonu v kapli. Domů se z této války už nikdy nevrátilo 16 lhotských mužů, kterým v roce1929 obec zbudovala pomník.

Při prvním poválečném sčítání lidu bylo ve Lhotě 267 obyvatel a 73 obytných čísel.

Nejstarší společenskou organizací v obci jsou požárníci. Sbor dobrovolných hasičů byl založen v roce 1895.

V roce 1927 byla postavena telefonní linka do Lipníka a Soběchleb a v roce 1930 byla zavedena v obci elektřina. 20. listopadu téhož roku bylo rozsvíceno světlo.

V letech 1928-1936 působil ve Lhotě spolek divadelních ochotníků.

V roce 1934 byla založena kopaná.

V roce 1944 musely nastoupit do Rajchu ročníky 1924,1923,1922. Všichni tito mladí lidé se naštěstí vrátili domů živí a zdraví. 8. května 1945 v 7.45 hod. byla naše obec osvobozena sovětskou armádou.

Zemědělské družstvo bylo založeno 8. března 1958.

V letech 1960-1961 byla realizována úprava potoka Šišemka jeho vyhloubením, napřímením a vydlážděním. V roce 1972 byla dokončena kanalizace a zavedeno nové osvětlení. V roce1974 se zahájila výstavba požární zbrojnice a v roce 1981 byl místními občany dostavěn a slavnostně otevřen obchod se smíšeným zbožím.

Od roku 1990 je Lhota samostatnou obcí. V roce 1993 byl obci udělen obecní znak a obecní prapor.

V roce 1995 proběhly v obci oslavy 100 let SDH ve Lhotě s bohatým kulturním programem.

2.7. – 4.7. 1999 proběhl v naší obci XIX sjezd Lhot a Lehot. Účastnilo se ho 60 Lhot, účinkovalo 10 hudebních souborů, tři taneční soubory, šermíři…

Rok 2001 byl pro naši obec výjimečný tím, že se za celý rok nikdo nenarodil a ani nezemřel, což se nestalo již více než 15 let.

29.června 2001 byla znovu vysvěcena historická stříkačka a 29.9.2002 proběhlo svěcení praporu SDH Lhota.

Zdroj: http://www.lhotaulipnika.cz/uvodni-stranka

Objekt: Ort
Zustand: Tschechische Republik
Land / Region: Olomouc Region

Verwandte Objekte

Auf der Karte zeigen


Kommentare lesen und schreiben können nur ausgewählte Benutzer
 

Nützliche Links

Po stopách Lichtenštejnů o.p.s.

Liechtentein Schloss Wilfersdorf

Fürstenhaus

Die Sammlungen des Fürsten von und zu Liechtenstein

Intelligence-Portale

Zpravodajský server Po stopách Lichtenštejnů

Fürstentum Lichtenštejnsko

Landesverwaltung Fürstentum Liechtenstein

 

Bulletin