Čeština English Deutsch

<< Duben >>
Po Út St Čt So Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Václavov (Watzelsdorf)

Obec Václavov se rozprostírá v malé údolní kotlině, která je ze všech stran obklopena kopcovitým terénem. V její dolní části protékají dva malé potoky: Svébohovský, vlévající se do druhého, zvaného Nemilka. Pod názvem Nemilka pokračují dále do stejnojmenné přehrady. Podle přehrady byl potok pojmenován. Protože naši obec již lze geograficky zařadit do podhůří Hrubého Jeseníku, je tím předurčeno, jakým způsobem se zde lidé po celá staletí existence obce starají o živobytí. Ještě v nedávné minulosti bylo hlavním zdrojem obživy většiny obyvatel zemědělství. O několik století dříve zde bylo rozšířeno i včelaření a těžba kamene v kamenolomech, ze kterých jsou doposud rozpoznatelné již pouze tři. Všechny jsou položeny za obcí v místních lokalitách zvaných Draha a Žernovec. Abychom si alespoň v malých úryvcích přiblížili historii obce Václavov, musíme začít ve 14. století – konkrétně v roce 1376, kdy byla provedena 1. písemná zmínka o existenci Václavova. Tato obec vznikla z původního hospodářského dvora, který se postupem času stal základním stavením mezi několika dalšími, obývanými prvními příchozími osadníky. Tato původní osada při jejím vzniku patřila pod hrad Hoštejn – rodu Šternberků. V následujících stoletích se vlastnictví pozemků s osadou postupně měnilo. V 15. století ji vlastnil rod Tunklů ze zábřežského panství, v 16. století ji získal rod Boskoviců a v 17. století byl vlastníkem kníže Lichtenštejn.

    Naší obci se nevyhnula ani morová epidemie v 18. století a epidemie cholery v 19. století. I přes tyto útrapy se osada Václavov udržela a postupně rozrůstala. Počátkem 19. století již bylo evidováno více jak 300 obyvatel, žijících v padsáti domech. Významným krokem pro budoucnost obce bylo otevření místní školy v roce 1832. Nemalou měrou přispělo k rozvoji obce rovněž zrušení poddanství v roce 1848. Tato událost vedla ke zrušení vrchnostenské správy a pro naši obec to přineslo její osamostatnění a zvolení prvního starosty, tehdy nazývaného představeného, kterým se stal v roce 1860 místní občan František Opravil. Dalšími milníky v životě obce se staly události jako požár mlýna v roce 1892, který vyburcoval místní obyvatele k založení sboru dobrovolných hasičů o rok později. Je to nejstarší doposud fungující organizace v obci, která nezanikla ani v těžkých válečných dobách. Počátkem 20. století, v roce 1913 je datován vznik organizace SOKOL, která má rovněž v současnosti svoje místo v životě naší vesnice. V polovině 20. let vzniklo místní hospodářské družstvo, které se postupem času potýkalo s nemalými problémy. Václavov byl v roce 1927 i přes odpor velké části obyvatel elektrifikován a tato událost měla být předvojem rozkvětu obce. Přišla však hospodářská krize v 30. letech a ta přinesla velkou bídu místním obyvatelům. Záchranou pro spoustu rodin bylo zaměstnání mužů na regulaci místního potoka a budování koupaliště, které bylo tehdy vybudováno v místech, kde je v současnosti louka za autobusovou zastávkou. Velkým svátkem pro zdejší katolíky se stalo vybudování nové kaple v roce 1937, krerá byla zasvěcena sv. Václavovi. Za okupace se v roce 1938 stal Václavov součástí Velkoněmecké říše a pro obec to mělo nevratné následky co se týče obydlenosti. Spousta mužů bylo odvedeno na nucené práce a vrátilo se jich jen velmi málo. Po osvobození obce v květnu 1945 se zde lidem příliš nedařilo, a proto docházelo k hromadnému vystěhování. V roce 1946 zde zbyla pouze téměř polovina obyvatel, kteří o rok později zrekonstruovali místní školu pro své děti a v těžkých dobách se snažili zabavit se kulturou. Vznikla zde divadelní Osvětová jizba, jejíž členové se zasloužili mimo jiné o vybudování kulturního domu, který byl po několika letech stavby otevřen v roce 1964. Tento kulturní dům doposud slouží k uvolnění a potěšení nejen místních obyvatel při kulturních a společenských akcích. V roce 1975 si místní občané postavili obchod a vybudovali nové hřiště, ale jako samostatná obec si těchto těžce vybudovaných míst užívala jen 1 rok. Od roku 1976 se z důvodu malého počtu obyvatel, ale i vlivem politické situace obec sloučila se Zábřehem, a od té doby spadá správa obce pod MěNV a posléze MěÚ Zábřeh. O rok později, tj. v roce 1977, dochází rovněž k uzavření místní školy z důvodu nedostatku žáků pro místní jednotřídku. Děti musely začít navštěvovat školy v Zábřeze. Dobu neutěšeného stavu kultury oživil svojí činností v roce1998 vzniknuvší místní divadelní soubor Václav, který každoročně reprezentuje obec i na různých soutěžích (mimo jiné i celostátních). Na přelomu století se z obce vytratil i poslední pozůstatek zemědělské činnosti – byl ukončen provoz místního kravína a posléze drůbežárny. Mimo několika místních soukromých podnikatelů, zaměstnávajících malou část místních obyvatel, dojíždějí všichni ostatní za prací do okolních měst. Původní zemědělství, které znamenalo rozkvět obce se zcela vytratilo, což je způsobeno hospodářským vývojem celé naší společnosti.

http://vaclavov.zabreh.cz/

Objekt: Obec
Stát: Česká Republika
Země/kraj: Olomoucký kraj

Související objekty

Ukaž na mapě


Komentáře mohou číst a psát pouze vybraní uživatelé
 

Rychlé odkazy

Po stopách Lichtenštejnů o.p.s.

Lichtenštejnský zámek Wilfersdorf

Knížecí dům Lichtenštejnů

Lichtenštejnské sbírky

Zpravodajské portály

Zpravodajský server Po stopách Lichtenštejnů

Knížectví Lichtenštejnsko

Lichtenštejnsko - národní správa

 

 

Bulletin

Bulletin 2012-1

Bulletin 2013-1

Bulletin 2013-2