Čeština English Deutsch

<< Únor >>
Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 1

Valtice - panství

Puchheimech získal koupí Jan z Lichtenštejna, jak vyplývá z listiny 1. února roku 1395. V roce 1393 přijal Jan z Lichtenštejna lénem Katzelsdorf, který byl odkoupil od bratří Rudolfa a Ludvíka z Trnavy, čili před rokem 1395 vlastnili Lichtenštejni nejen celé Valtice, ale i pozdější valtický velkostatek. Z toho je vidět, že lichtenštejnské statky se nerozkládaly jen na rakouské straně, ale i na moravské, kde tito drželi i svůj rezidenční hrad Mikulov.

Neblahým rokem pro Jana z Lichtenštejna byl rok 1394; tehdy totiž upadl Jan z neznámých důvodů v nemilost vévody Albrechta III., jenž ho dosud zahrnoval svou přízní. Jan byl nečekaně svými příbuznými zajat, uvězněn a všechny rakouské lichtenštejnské statky propadly konfiskaci. Snad byla důvodem obava rakouského panovníka z přílišného hospodářského a politického rozmachu Lichtenštejnů. Bezodkladné podrobení Janovo zmírnilo krutý trest a dostalo se mu nazpět statků, mezi nimiž i našich Valtic.

Město tedy držel rod Lichtenštejnů od roku 1395 až do roku 1945. Navíc do roku 1920 náleželo město do oblasti Dolních Rakous. Ve Valticích byl přestavěn původní hrad na reprezentativní sídlo. Zejména velké stavební počiny je možno nalézt v 17. Století, kdy se podařilo celý zámek přestavět za vlády prvního Lichtenštejnského knížete Karla I. pak následují další přestavby v tomto ducha jeho syna Karla Eusebia, které daly zámku dnešní podobu. Rod knížat z Lichtenštejna využíval rozsáhlý zámek jako svoji rodovou rezidenci až do roku 1943, kdy ze zámku odvezli cenná umělecká díla před blížícím se koncem války.

Ve městě došlo k založení kláštera Milosrdných bratří roku 1605, který byl přestavován za knížete Karla Eusebia z Lichtenštejna a jeho manželky Beatrix z Ditrichštejna v 60. letech 17. století. Ze stejné doby pochází i kostel navštívení panny Marie z let 1631-1671, který je dominantou a protiváhou světské moci, kterou představoval zámek.
 

Historie města Valtice

Před rokem 1395 vlastnili Lichtenštejnové nejen celé Valtice ale i další území, které později tvořilo valtický velkostatek. Lichtenštejnské statky se tak nacházely jak na rakouské straně, tak také na Moravě, kde rod vlastnil i svůj rezidenční hrad Mikulov.

Město Valtice držel rod Lichtenštejnů od roku 1395 až do roku 1945, tedy více než 500 let. Navíc do roku 1920 náleželo město do oblasti Dolních Rakous. Ve Valticích byl přestavěn původní hrad na reprezentativní sídlo; velké stavební počiny je možno nalézt zejména v 17. století, kdy se podařilo celý zámek přestavět. Stalo se tak za vlády prvního lichtenštejnského knížete Karla I. Později následovaly další přestavby iniciované jeho synem Karlem Eusebiem, které daly zámku dnešní podobu. Rod knížat z Lichtenštejna využíval rozsáhlý zámek jako svoji rodovou rezidenci až do roku 1943, kdy ze zámku, před jeho opuštěním, odvezli cenná umělecká díla a to v souvislosti s blížícím se koncem druhé světové války.

Za dlouhá století působení Lichtenštejnů na jižní Moravě došlo ve Valticích roku 1605 k založení kláštera Milosrdných bratří, který byl v 60. letech 17. století za knížete Karla Eusebia z Lichtenštejna a jeho manželky Beatrix z Ditrichštejna znovu přestavěn. Ze stejné doby, tedy z let 1631-1671, pochází i kostel Navštívení Panny Marie, který se stal významnou dominantou sídla a protiváhou světské moci, která byla představována právě sídelním zámkem.

 

 

 

 

 

 

 

.

Objekt: Panství
Stát: Česká Republika
Země/kraj: Jihomoravský kraj

Související objekty

Ukaž na mapě


Komentáře mohou číst a psát pouze vybraní uživatelé
 

Rychlé odkazy

Po stopách Lichtenštejnů o.p.s.

Lichtenštejnský zámek Wilfersdorf

Knížecí dům Lichtenštejnů

Lichtenštejnské sbírky

Zpravodajské portály

Zpravodajský server Po stopách Lichtenštejnů

Knížectví Lichtenštejnsko

Lichtenštejnsko - národní správa

 

 

Bulletin

Bulletin 2012-1

Bulletin 2013-1

Bulletin 2013-2