Čeština English Deutsch

<< Květen >>
Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7

Moravský Krumlov (Mährisch Kromau)

Panství náleželo ve 13. století pánům z Obřan, k roku 1289 je zde zmiňován jistý Heralt (pravděpodobné je však původní zeměpanské založení na sklonku vlády Přemysla Otakara II.). Ti však již roku 1312 vymírají a město přechází do držení Jindřicha z Lipé. Již k roku 1294 je zmiňována existence komendy Řádu německých rytířů. Čeněk z Lipé zde se svolením papeže Inocence VI. zakládá augustiniánský klášter, tento rod drží majetky až do roku 1368, kdy je získávají páni z Kravař. Za jejich působení byl stávající hrad přebudován v honosné středověké sídlo.

V dobách husitského povstání, kdy se panství opět stalo majetkem rodu pánů z Lipé (s krátkou epizodou pánů z Cimburka), stál krumlovský pán Pertolt na straně husitů, ti město obsadili a roku 1425 zde pohřbili svého vůdce Bohuslava ze Švamberka, klášter a komenda zanikl.

Zásadním obdobím pro stavební vývoj hradu a rozvoj města se stalo 16. století. Z původního hradu jsou ve hmotě dnešního zámku zachovány části jižního a východního křídla. Paprockého zpráva o stavbě zámku v roce 1513 Jindřichem z Lipé svědčí o goticko renesančních úpravách doložených v severním křídle a o půl století později přichází velkolepá přestavba, kdy středověký hrad byl Perchtoldem V. z Lipé v letech 1557 - 1562 proměněn na reprezentační renesanční arkádový zámek dle návrhu stavitele Leonarda Gara de Bisono. Krumlovskou přestavbu lze považovat za nejstarší dochovanou stavbu řady tzv. "moravských arkádových zámků" coby specifické adaptace italského importu. V devadesátých letech vznikly na popud Jana IV. z Lipé konírny. Práce na upravách zámku pokračovaly i na počátku 17. století.

Bělohorské období však vše radikálně změnilo, panství bylo císařem konfiskováno a roku 1625 jej koupil kníže Gundakar z Lichtenštejna, který se roku 1633 pokusil vytvořit z nově získaných moravských statků Knížectví Lichtenštejnské a Moravský Krumlov přejmenoval na Lichtenštejn. Nastalá situace spěla k přestavbě zámku na rezidenční sídlo nového knížectví. Stavebné práce zcela jistě probíhaly úpravami vstupního a východního průčelí. Plány na honosné sídlo se rozplinuly po vpádu Švédů a devastaci města i zámku v letech 1645 - 1646. Kníže z Krumlova odešel na dolnorakouský zámek ve Wilfersdorfu a moravské sídlo přenechal synovi Ferdinadu Janovi, který zámek i město po roce 1653 začal opravovat za účasti Giovanniho Tencally. Rovněž ve městě pracoval brněnský zednický mistr Andrea Erna, který roku 1646 zahájil přestavbu farního chrámu Všech svatých. Původní piaristické školy byly předány do rukou řádu pavlínů a na nové výstavbě se pro nového zámeckého pána Maxmiliána II. Jakuba Mořice z Lichtenštejna podílel další stavitel Jan Křtitel Erna.

Maxmilián II. coby hlava sekundogeniturní rodové větve Lichtenštejnů se na Moravském Krumlově definitivně usadil roku 1686 a pokusil se dokončit modernizaci rezidenčního sídla zbudováním barokní zahrady a letohrádku, z velkolepých plánů za účasti architekta Johanna Bernharda Fischera von Erlach nakonec sešlo a roku 1694 byla nad městem zahájena výstavba votivní kaple sv. Floriána. Další úpravy zámku prováděl od 70. let 18. století dvorní architekt Isidore Marcel Canevale, jeho dílem je zejména úprava fasád a knížecích bytů, které prováděl s dalším knížecím architektem Johannem Christophem Fabichem. V novém stylu byly upraveny interiéru hlavního sálu a zámecká kaple.

Když roku 1789 zemřel kníže Karel z Lichtenštejna nechala jeho choť marie Eleonora vybudovat poblíž farního kostela knížecí mauzoleum, autorem nového projektu se stal vídeňský architekt Johann Henrizzi a malířské řešení interiéru provedl profesor vídeňské Akademie výtvarných umění Hubert Mauer.

 

 

Webové stránky města: http://www.mkrumlov.cz/

Objekt: Obec
Stát: Česká Republika
Země/kraj: Jihomoravský kraj

Související objekty

Ukaž na mapě


Komentáře mohou číst a psát pouze vybraní uživatelé
 

Rychlé odkazy

Po stopách Lichtenštejnů o.p.s.

Lichtenštejnský zámek Wilfersdorf

Knížecí dům Lichtenštejnů

Lichtenštejnské sbírky

Zpravodajské portály

Zpravodajský server Po stopách Lichtenštejnů

Knížectví Lichtenštejnsko

Lichtenštejnsko - národní správa

 

 

Bulletin

Bulletin 2012-1

Bulletin 2013-1

Bulletin 2013-2