Čeština English Deutsch

<< Duben >>
Po Út St Čt So Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Jabloňany (Jablonian)

Oblast byla osídlena již v dávném pravěku, o čemž svědčí např. nálezy kamenných zbraní. Příznivá poloha obce, její mírná relativní členitost, místní zdroje snadné obživy a lokality nerostných surovin přispívaly k početnému a trvalému osídlení. Při ústí říčky Úmoří do Svitavy je doložena výroba železa.

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1357, kde v zemských deskách jsou již uváděna jmená Vladyka Jaroš s Kačnou (Kateřina) z Jabloňan. 

Z roku 1361 pochází záznam o tom, že Radon z Radslavic dává své manželce Kateřině věnem polovinu lánu v Jabloňanech. Léta páně 1375, v sobotu před narozením Páně, čtvrtá doba, Kačna z Jabloňan, dcera Jindřicha, podepisuje a spolu s ním žaluje Alberta ze Svárova o 100 kop pražských grošů z důvodu, že sám ji učinil škodu na věně.

Téhož dne Kačna žaluje také Mikuláše z Podhradí o 50 kop pražských grošů, protože jí špatně poradil ohledně dědictví v Komárově, což sám popřel a přivedl Alberta ze Svárova, který jí učinil škodu na věně, dle rady pana Mikuláše.

Obec patřila pod hrabství Černá Hora, farou náležela a náleží dodnes k Doubravici nad Svitavou. V minulosti platívali Jabloňanští do fary z lánu 118 snopů pšenice, 59 snopů ovsa, a to velikých jako na obvodě obruč soudku, v němž se vozívala sůl. Jelikož často snopy nedosahovaly této míry, upevnil farář Jan Hanka (1819 - 1834) obruč na farních vratech, aby se osadníci řídili dle ní.Výkup desátku z gruntu činil 75 zl. stř.

Název obce je odvozen od jabloní, které v minulosti lemovaly cestu z Černé Hory na hrad Svojanov.

Ve své historii užívala obec pečeť, v jejímž pečetním poli je jabloň s třinácti výraznými kořeny a menší korunou. Figura jabloně se v historii vyvíjela, například ve 40-tých letech byla koruna dominantní a kořeny potlačeny. Navrhovaná figura jabloně  v novém znaku je propojením obou původních verzí, tj. koruna je větší a mohutnější s osmi  zlatými jablky a kořeny jsou přejaty ze starší podoby jabloně.

Druhá heraldická figura – kniha s dvěma písmeny z hlaholice - je symbolem Cyrila (Konstantina) a Metoděje, jimž je zasvěcena kaple, kterou obec zbudovala v roce 1893.  Cyril – Konstantin byl tvůrcem hlaholského písma a začal překládat bibli do slovanského jazyka – soluňského makedonského dialektu, tzv. staroslověnštiny. V letech 863 – 864 začali na Moravě konat bohoslužby tímto slovanským jazykem a v rámci své činnosti postupně přeložili oba bratři  liturgické knihy.

V návrhu znaku obce  je štít kosmo dělený. Levá horní část je stříbrná a na ní leží jabloň. V okolí jabloně je znázorněna kopcovitá krajina typická pro okolí obce. Zelená barva krajiny je symbolem zemědělského charakteru obce, který přetrvává do současné doby. Pravá dolní část má barvu modrou a na ní leží kniha. Modrá barva je symbolem říčky Úmoří protékající katastrem obce.

Vlajka je půlená, horní část je bílá, pod ní je zelený pruh, zabírající 25% plochy praporu. Na zelený pruh navazují čtyři pruhy střídající modrou a bílou barvu a to tak, že modrý pruh leží u zelené a pod ním je bílá část. U žerdi v bílém a zeleném pruhu je umístěna figura jabloně.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Navrhovaná figura jabloně je propojením starší verze z 19.století a upravenou verzí z 40-tých  let 20.století. Jabloň má osm zlatých plodů, což symbolizuje dobu vzniku znaku a obce, tj. znak je vytvořen osm století od první zmínky o obci. Třináct kořenů je přejato z původní verze z 19.století a symboliku je poměrně obtížné vysvětlit, neboť materiály lze jen těžko dohledat Mohlo by se např. jednat o zaznamenání počátku zprav o obci.

zdroj: http://www.jablonany.cz/

Objekt: Obec
Stát: Česká Republika
Země/kraj: Jihomoravský kraj

Související objekty

Ukaž na mapě


Komentáře mohou číst a psát pouze vybraní uživatelé
 

Rychlé odkazy

Po stopách Lichtenštejnů o.p.s.

Lichtenštejnský zámek Wilfersdorf

Knížecí dům Lichtenštejnů

Lichtenštejnské sbírky

Zpravodajské portály

Zpravodajský server Po stopách Lichtenštejnů

Knížectví Lichtenštejnsko

Lichtenštejnsko - národní správa

 

 

Bulletin

Bulletin 2012-1

Bulletin 2013-1

Bulletin 2013-2