Čeština English Deutsch

<< Březen >>
Po Út St Čt So Ne
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Barokní divadlo ve Valticích se otevírá veřejnosti

Budova zámeckého divadla ve Valticích vznikla od května do října roku 1790 za vlády knížete Aloise I. Josefa z Lichtensteina (1759-1805). Stála včetně vybavení 18 000 zlatých. Tato stavba byla posledním významným objektem při ambiciózní stavební proměně zámku ve Valticích v  17. a 18. století na reprezentativní hlavní rodové sídlo. Jednoprostorovou budovu divadla v obdélníkovém půdorysu vystavěl Karel Jan Rudzinsky (1751-1818), již po otci lichtenštejnský úředník, architekt, ale také ředitel adamovských a josefovských železáren, s jehož jménem je spojen i první vědecký výzkum Macochy v roce 1784.
První nalezená zmínka o divadle v areálu valtického zámku pochází již z prosince 1696. Ani tehdejší záznam o nákupu plátna pro divadlo, ani údaje o divadelních představeních z té doby však ničím nedokládají, že by již tenkrát existovala ve Valticích stálá scéna. Nic nedokazuje ani to, že by se mohlo jednat o předchůdce dnešního divadla na místě mezi zámkem a levým předzámeckým křídlem.Předsálí zrekonstruovaného divadla je situováno ve staré lisovně z roku 1719, jejíž zdivo a klenby jsou zřejmě nejstarší dochovanou částí objektu. První představení v našem zámeckém divadle se uskutečnilo v listopadu 1790 na počest návštěvy císaře Leopolda II. Jednalo se o „příležitostnou zpěvohru“ Prométheus, což připomíná dochovaný dobový vídeňský tisk libreta. V lóžích panstva se sedělo na damaškových a proutěných křeslech, ostatní sledovali představení na lavicích, některých ze surového dřeva, jiných potažených červeným suknem. Jeviště bylo vybaveno vozíky k výměně kulis, kolejnicemi, provazy, válci k propadlům, létacím strojem, stroji na déšť, kroupy, hrom a údery blesku, koly pro sufity a dalšími přístroji, které má obsahovat i plně funkční replika jeviště.
Až v roce 1793 se podařilo vykoupit přilehlý dům provazníka Gilberta a divadlo mohlo být prodlouženo o 19 stop (asi 6 metrů), snad v souladu s původním záměrem. Tehdy ještě existující Barvířská ulice byla prodlouženým divadlem přehrazena a pod jevištěm vedl klenutý průjezd, který dodnes připomíná zachovaný kamenný portál. Zděná klenba průchodu pod jevištěm byla v původní trase obnovena a tvoří spojovací komunikaci v technickém zázemí divadla. Zbylé domy v Barvířské ulici byly vykoupeny na přelomu 19. a 20. stol. a na jejich místě vznikl park. Stavbu od počátku obklopovaly účelové přístavky, nejspíše dřevěná skladiště dekorací. Jedním z mála dochovaných cenných prvků je někdejší hlavní vstup do divadla. Sestává z půlkruhově zakončeného portálu lemovaného pilastry s patkou a římskou hlavicí, které vynášejí prolamované kladí. V obdélném poli nad vstupem byl původně nápis s datací vzniku stavby.  Dvě křídla dveří s půlkruhovým tympanonem odděloval sloupek. Levým křídlem se vstupovalo do lóží a do zámku, pravým se sestupovalo do parteru. Sepsán byl i bohatý fundus dekorací, žel nezachovaných, z nichž mnohé mohly být dílem významných vídeňských dvorních umělců. Nepůvodní neoorokoková výzdoba, kterou známe z některých dochovaných fotografií, pocházela z druhé poloviny 19. stol. a možná souvisí s návštěvou císaře Františka Josefa I. v r. 1876.Ve třicátých letech minulého století bylo divadlo ještě relativně dobře zachováno.  
Plán přestavby na kino se neuskutečnil, ale konec války přinesl zánik završený pozdější přestavbou na traktorovou stanici. V šedesátých letech byla snesena polovalba nad zadní stěnou jeviště. Dřevěný krov byl nahrazen ocelovým se sedlovou střechou s valbou. Pro účely vjezdu traktorů byl prolomen průjezd v severovýchodní stěně divadla od přístupové cesty podél lisovny. Devastační a degradující zásahy vyvrcholily v osmdesátých letech 20. stol. vybudováním betonového jeviště v místě hlediště a vestavbou s komínem v zadní části jeviště. Při rekonstrukci (od dubna 2014 do června 2015) byly ocelové krovy sneseny a obnovena masívní dřevěná konstrukce střechy v původní podobě, s polovalbou a okny. Betonové a zděné poválečné konstrukce byly odstraněny a po provedené zevrubného archeologického průzkumu bylo divadlo, z něhož se zachovaly vlastně jen obvodové zdi, vybaveno moderní technickou infrastrukturou, replikou barokní mašinérie a byla mu navrácena původní dispozice. Vznikla tak unikátní divadelní scéna, která poskytuje možnost rekonstrukce dobových představení a na rozdíl od obdobných nemnoha zámeckých divadel není provozně limitována památkovou ochranou. Přinese však divákům obdobný umělecký prožitek, jakého se kdysi dostalo předešlým generacím, ať už je tenkrát původ či aktuální společenské postavení usadily do parteru, lóže či na galerii. S novou podobou valtického zámeckého divadla se návštěvníci mohou seznámit v rámci nového prohlídkového okruhu od srpna 2015. Zahájení divadelní sezóny se předpokládá v září 2015.

 

Rychlé odkazy

Po stopách Lichtenštejnů o.p.s.

Lichtenštejnský zámek Wilfersdorf

Knížecí dům Lichtenštejnů

Lichtenštejnské sbírky

Zpravodajské portály

Zpravodajský server Po stopách Lichtenštejnů

Knížectví Lichtenštejnsko

Lichtenštejnsko - národní správa

 

 

Bulletin

Bulletin 2012-1

Bulletin 2013-1

Bulletin 2013-2