Čeština English Deutsch

<< December >>
Mo Tu We Th Fr Sa Su
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Frélichov (Fröllersdorf)

Jevišovka vznikla kolonizací německým obyvatelstvem někdy na počátku 13. století. První písemná zmínka o vsi je dochována až o sto let později, z r. 1353. Na konci 14. století ves přikoupili Lichtenštejnové, kterým tehdy patřil nedaleký drnholecký statek, v jejichž panství setrvala až do r. 1848. Za česko-uherských válek na konci patnáctého století ves zpustla a byla osazena v první polovině 16. století Charváty podobně jako nedaleký Nový Přerov a Dobré Pole.

Původní kostel sv. Kunhuty byl v letech 1929 – 1931 zásadně přestavěn, takže ze starších fází stavby zůstala pouze věž. Vysvěcen byl v roce 1931. Památkově je chráněna ještě socha sv. Jana Nepomuckého u kostela a kříž u polní cesty do Hrušovan nad Jevišovkou. V Jevišovce je několik charvátských domů původní lidové architektury s bohatou štukovou výzdobou.

Svébytný projev lidové kultury chorvatského etnika dokládají sporé, nesoustavné, mnohdy velmi nepřesné a rozporuplné prameny, o které se dnes při pokusech o dobovou rekonstrukci nejen tanečního projevu, ale i slovesné a materiální kultury můžeme opřít.
Významným milníkem naší práce byla možnost seznámit se s výtvarným dílem malíře prof. Othmara Ružičky (* 7. 11. 1877 Wien, + 4. 11. 1962 Wien). Převážná část jeho tvorby je věnována realistickému zobrazení všedního života venkovského lidu z Pavlova, Novosedel, ale především z Jevišovky a jejího okolí, kde se poprvé ocitá r. 1905. Zde jej výtvarně uchvátí nejen působivá okolní krajina plná klidu a teplé letní prozářenosti, ale i barevnost lidového oděvu, charakter a temperament zde žijících Moravských Chorvatů. Motivy ze života zde objevené etnické diaspory byly pro Ružičku natolik fascinující inspirací, že se do tohoto prostředí trvale vracel a v r. 1930 si v Jevišovce (Frelichově) dokonce zakoupil i dům.

Jeho tvorba bezprostředně spojená s Jevišovkou a životem lidu na jihomoravském venkově čítá přibližně stovku pláten. Většina těchto pláten zachycujících životní styl a charakter kulturně společenského prostředí Moravských Chorvatů z Drnholeckého panství a okolí je dnes deponována v soukromých sbírkách. Proto dosud nebyla nikde uceleně zveřejněna, řádně redigována, popřípadě souborně reprodukována, jak by si zcela určitě zasloužila. V kontextu celého dalšího bádání se Ružičkovo dílo stává nezastupitelným dokumentačním materiálem vysoké umělecké hodnoty, který pomáhá vytvářet pravdivou a ucelenou představu o životě Moravských Chorvatů.

V roce 2011 za nenahraditelné pomoci p. Josefa Lawitschky byl převezen pomník z rodinného hrobu rodiny Othmara Růžičky ve Vídni do naší obce a slavnostně byl vysvěcen u příležitosti 20. ročníku chorvatských hodů Kiritof 4. září 2011.

zdroj: http://www.jevisovka.cz/

Object: Village
Country: Czech Republic
State/region: South Moravian Region

Related objects

Show on map


Comments can read and write only selected users
 

Quick links

Po stopách Lichtenštejnů o.p.s.

Liechtenstein Castle Wilfersdorf

The Princely House of Liechtenstein

The Princely Collections

Portals

Zpravodajský server Po stopách Lichtenštejnů

Liechtentein

 

Bulletin

Bulletin 2012-1