Čeština English Deutsch

<< Juni >>
Mo Di Mi Do Fr Sa So
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7

Storzendorf (Zadní Újezd)

část obce Medlov

První zpráva o Medlovu, obci ležící na silnici mezi Uničovem a Úsovem pochází z roku 1131. Tehdy byl Medlov, psaný Medli majetkem olomouckého katedrálního kostela. V pozdějších zmínkách se dovídáme, že král Lucemburský změnil obyvatelům Medlova povinnost roboty na placení poplatků, což svědčí o tom, že Medlov byl tehdy zeměpanské zboží a náležel k úsovskému panství. O starobylosti obce svědčí i pěkný, původně gotický kostel s mohutnou renesanční věží svatého Petra a Pavla, jehož 26,5 m vysoká renesanční věž, postavena v letech 1502-26 mistrem Wolfem Maslerem, je již viditelná z dalekého okolí. Roku 1343 král Jan zastavil Úsov spolu s Medlovem a četnými dalšími obcemi pánům ze Šternberka, koncem 14. století však toto panství drželi zas moravští markrabí. Roku 1494 dal král Vladislav II. Medlov i s blízkými Troubelicemi do vlastnictví Jiříkovi z Vlašimě erb dvou supích hlav. Krátce poté se u Medlova těžila železná ruda a na těžbě se podíleli i  olomouční měšťané. Medlov zůstával součástí úsovského panství až do zrušení poddanství a roku 1576 dostal díky držiteli Úsova, panu Albrechtu Černohorskému z Boskovic, nekatolického faráře. Roku 1610 byla fara opět katolická a roku 1873 byl Medlov povýšen na městečko, ale o jeho znaku při povýšení není žádná zmínka. Už král Vladislav II. však dal obci roku 1502 právo pečetit černým voskem a příslušné pečetní znamení bylo pak vytesáno i na portálu místního kostela. Nejstarší zachovaná pečeť pochází z roku 1707 a je na ní vyobrazen štít, provázený nahoře korunkou a po stranách dvěma hvězdami. Štít sám nese znamení radlice a krojidla, a to vedle sebe, zatímco na kostele jsou oba nástroje zkříženy. Hvězdy a  korunka nebyly ovšem součástí znaku a byly umisťovány i odlišně. Tento znak se však v minulém století přestal užívat a obecní razítko po roce 1850 mělo volně, bez štítu, zobrazeny různé zemědělské nástroje. Za skutečný znak byl však stále považován štít s radlicí a krojidlem. Spory však byly vedeny o to, zda je správnější provedení na portálu kostela anebo na staré pečeti. Nejasné byly i barvy, i když obvykle býval štít červený a obě znamení stříbrná. Na žádost obce rozhodl nakonec parlamentní podvýbor pro heraldiku dne 7. ledna 1998, že radlice a  krojidlo mají stát ve štítu vzpřímeně vedle sebe, barvy byly ponechány tak, jak je uvedeno níže.  Nový znak a prapor jsou obecními symboly od roku 1998. Znak je tvořen červeným štítem se stříbrně postavenou radlicí a krojidlem. Prapor je červený list s bílou dvojitou pravoúhlou krokví.

 

V roce 1822 medlovský kostel zcela vyhořel a byl přestavěn. Po požáru zbyla jen věž a od za ní se vystavěla celá nová chrámová loď kostela.

  • PAMĚTIHODNOSTI

Socha svatého Jana Nepomuckého z roku 1761, smírčí kříž z 15. až 17. století, troje boží muka z přelomu 18. a 19. století, kamenný kříž se sochami svatého Cyrila a Metoděje z roku 1864, kamenný kříž z roku 1843, pomník Volyňským Čechům a rudoarmějcům z poloviny 20. století.

Obec Medlov byla původně německá, žila zde pouze malá česká menšina. Odsunem němců po 2. světové válce byly všechny kulturní činnosti a tradice přerušeny. Zachovala se pouze kontinuita školy, která byla nejprve jen německá. Roku 1922 si česká menšina založila a postavila školu českou, její působení však trvalo pouze do roku 1938, kdy byla zrušena její činnost a byla obnovena až na podzim roku 1945.

  • OSOBNOSTI

13. června 1796 se v Medlově narodil hudební skladatel Antonín Schindler, který se proslavil i v cizině. Místo jeho pobytu bylo v Brně, Konici, Olomouci a ve Vídni. Studoval v Olomouci a byl úředníkem v Konici. Vysokou školu studoval ve Vídni, jeden čas byl i kapelníkem opery ve Vídni, kde se seznámil s Beethovenem v roce 1814 u něhož deset let žil a roku 1840 napsal jeho první životopis. Byl první Beethovenův životopisec.
Sám pak umírá 16.ledna 1864 v Bockenheimu.

Dne 1.7.2001 v odpoledních hodinách byla u příležitosti 870. výročí obce Medlov odhalena před budovou obecního úřadu pamětní deska medlovského rodáka, hudebního skladatele a prvního Beethovenova životopisce Antona Schindlera.

Na medlovském hřbitově je pohřben i známý lékař šlechty Dr. Kux.

 

http://www.obecmedlov.cz/

 

 

 
 
Objekt: Ort
Zustand: Tschechische Republik
Land / Region: Olomouc Region

Verwandte Objekte

Auf der Karte zeigen


Kommentare lesen und schreiben können nur ausgewählte Benutzer
 

Nützliche Links

Po stopách Lichtenštejnů o.p.s.

Liechtentein Schloss Wilfersdorf

Fürstenhaus

Die Sammlungen des Fürsten von und zu Liechtenstein

Intelligence-Portale

Zpravodajský server Po stopách Lichtenštejnů

Fürstentum Lichtenštejnsko

Landesverwaltung Fürstentum Liechtenstein

 

Bulletin