Čeština English Deutsch

<< Září >>
Po Út St Čt So Ne
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

Kovalovice (Kowalowitz)

Obec se nachází cca 18km. východně od Brna. Leží na rozhraní Drahanské vrchoviny a Dyjskosvrateckého úvalu. Část katastrálního území tvoří hranici s okresem Vyškov. Součástí obce je lokalita Stará Pošta s šesti popisnými čísly, která leží 2 km. jižně od hlavní části obce.

Významné objekty a zařízení:

[Kaplička] V centru obce na návsi se nachází: Budova
obecního úřadu, a kulturním zařízením se sálem, a knihovnou. Součástí objektu je restaurace “Na Tvrzi“. Budova je větší části zrekonstruována z objektu původní tvrzi. K budově přiléhá hasičská zbrojnice a prostranství, které je využíváno pro společenské akce s dětským hřištěm.
Škola. Je zde mateřská škola. Kaple zasvěcená Petru a Pavlu. Kaple byla v roce 2001 přestavěna na místě kde byla v roce 1826 postavena dřevěná kaple a tato později přestavěna na zděnou.
Restaurace s ubytování hotelového typu - „Postillion“ se nachází v části obce Stará Pošta Budova je rekonstruovaná z objektu, který byl v minulosti využíván jako poštovní úřad pro kurýrní poštu. V ní je muzeum vztahující se se k poštovnictví a bitvě u Slavkova. Napoleonská kaple je postavená na památku padlého ruského důstojníka a ruských vojínů. Dále je tu historická budova, kde bývalo mýto a hostinec.
Vodní nádrž „Potočiny“ , se nachází nad obcí směrem k lesu „Rékoví“. V údolí je hříště T.J Sokol se šatnami a hernou.

Historie:

První zpráva o obci je v památné nadační listině biskupa olomouckého - Jindřicha Zdíka z roku 1131. Uvádí se zde mezi jinými i 13 popluží (dvory s poli) z Kovalovic.
Okolní rybníky patřily hraběti Lvu z Klobouk. V listině z r.1210, jíž král Přemysl Otakar I potvdil založení kláštera zábrdovského a statky mu věnované se uvádějí též Kovalovice.
V dalším období několikrát změnily majitele. Patřily k hradu Videmberku, který se naházel v lese za údolím „Rékoví“, poté markraběti Janovi. Syn Jošt je věnoval dědičně r. 1406 Petrovi z Kravař. Po něm jeho synové Václav a Jiřík. Dále je postupně vlastnili Zich z Lipiny, Jakub z Maršova a Markéta z Kovalovic.
Roku 1480 Machna z Janova a z Kovalovic, prodala Kovalovice s dvorem, mlýnem rybníkem a vším příslušenstvím Václavu a Jiříkovi Syrovátkům ze Lhoty. Synové Václava, Jan Kuník a Jindřich je vložili v desky zemské Václavu Pavlovskému z Vidbachu. Syn Hynek vystavěl v polovině 16 století tvrz a v roce 1563 je prodal Albrechtu Černohorskému z Boskovic, který je připojil k panství pozořickému.

   [Stará pošta]
Kovalovice ležely na formanské „slezské cestě“, významné přepravou soli, vedoucí z Brna na Podolí, přes Kovalovice, Rousínov k Věličce do Polska. V obci byly tři kovárny pro kování formanských koní. Odtud je údajně název obce( koval - více).
Nad obcí k hradu Vildemberk bylo několik rybníků a rovněž za obcí k mlýnu Bahňák. U těchto hnízdilo množství vodního ptactva zejména kachny a racci. Tento motiv byl v pečeti a poté převzat do znaku obce.
 
Před třicetiletou válkou bylo v obci 45 domů, po válce 23 domů. Roku 1754 zde bylo 59domů a 11 domků bez polí, obecní jatka, kovárna a pastouška. Velkostatek zde měl dvůr,krčmu a mlýn. Do roku 1891 se zde pěstoval anýz.

Novodobější historie. R.1873 zřízena v obci jednotřídní škola pro Kovalovice a Šumice, v r. 1876 rozšířena na dvoutřídní. V r. 1885 se odškolilyŠumice, v r.1910 rozšířena na trojtřídní.
V dvacátých letech 18. století byla postavena nová „císařská silnice“ Olomouc - Brno, která vede částí obce - Stará Pošta. Po této jezdila kurýrní pošta a právě zde byla dědičně zřízena zprostředkující pošta a též mýto a hostinec. Zprostředkovávala též větev na Slavkov a Bučovice.

V tomto objektu měl Napoleon před bitvou u Slavkova poradu se svými maršálky a podle některých pramenů zde po bitvě nocoval.

Spolky:

hasičský sbor založen 1885,
spořitelní a záloženský spolek 1897,
hospodářská besídka s knihovnou 1905,
odbor Národní jednoty s knihovnou 1906,
Orel 1910, Sokol.......... .

Živelní pohromy a události:

 Požáry  - r. 1852 - zůstalo jen 7 domů,
               - r. 1894 shořely panské mlaty.
Cholerou byly postiženyv letech a (+zemřelo) v r. 1836 (+30), 1849(+13), 1866(+56).
Krupobitím ničivého rozsahu: r. 1891 a 1902.

zdroj: http://www.kovalovice.cz/

Objekt: Obec
Stát: Česká Republika
Země/kraj: Jihomoravský kraj

Související objekty

Ukaž na mapě


Komentáře mohou číst a psát pouze vybraní uživatelé
 

Rychlé odkazy

Po stopách Lichtenštejnů o.p.s.

Lichtenštejnský zámek Wilfersdorf

Knížecí dům Lichtenštejnů

Lichtenštejnské sbírky

Zpravodajské portály

Zpravodajský server Po stopách Lichtenštejnů

Knížectví Lichtenštejnsko

Lichtenštejnsko - národní správa

 

 

Bulletin

Bulletin 2012-1

Bulletin 2013-1

Bulletin 2013-2